Business Park Geleen - uitverkocht

NIEUWBOUW - 5 nieuwbouw bedrijfsunits gelegen op Business Park Geleen met eigen parkeerplaatsen en een variërend optiepakket aan gebouw specificaties welke naar wens van de koper kunnen worden samengesteld en voldoen aan de laatste bouwnormen.

OBJECT

5 nieuwbouw bedrijfsunits met een variërend optiepakket aan gebouw specificaties welke naar wens van de koper kunnen worden samengesteld.

LOCATIE

Business Park Geleen is een binnenstedelijk bedrijventerrein ten noordwesten van het centrum Geleen. Het heeft een oppervlakte van 11 ha. Het terrein kent een mix van kleinschalige en grootschalige bedrijven en zwaardere en lichtere bedrijven. Het profiel en de uitstraling van Business Park Geleen moet duurzamer, herkenbaarder en hoogwaardiger worden en meer aansluiten op de omgeving. Uiteindelijk moet de revitalisering leiden tot een toename van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op Business Park Geleen.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN

Gemengde bedrijfsbestemming. Bovenregionale bedrijfsuitoefening: o.a. high en medium technologie, dienstverlenende sector, overige bedrijfsuitoefeningen met een matige of hoge arbeids- en/of bezoekersintensiteit.

BEREIKBAARHEID

Door de perfecte ligging van het bedrijvenpark tussen de stadsdelen Geleen en Sittard is de bereikbaarheid voor zowel afnemers, leveranciers als personeel optimaal. De centrale ligging waarborgt een optimale toegankelijkheid. Vanuit het bedrijvenpark Businesspark Geleen bereikt u in 10 minuten de autowegen A2 en A76. Het NS-station Lutterade (Geleen) ligt op loopafstand.

ALGEMENE INFORMATIE

Deze units worden standaard opgeleverd met gas, water en elektriciteit aansluitingen, 1 overheadpoort (3,5 x 3,4m) met geïntegreerde loopdeur en 1 'gesloten vak' in de pui voorzien van sandwichpanelen. Elke unit is verder uit te breiden met een aantal opties. Raadpleeg voor meer informatie de bijgevoegde optielijst. Let op: Uitgangspunt bij alle opties is dat deze vooraf bekend zijn en tijdens het reguliere uitvoeringstraject in 1 onafgebroken fase meegenomen kunnen worden.

PARKEERGELEGENHEID

Per bedrijfsunit zijn een aantal parkeerplaatsen toebedeeld welke in de prijs inbegrepen zijn.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Meer informatie omtrent de bouwtechnische omschrijving vindt u terug in de bijgevoegde specificatielijst.

BESCHIKBAARHEID

De beschikbare units zijn hierboven weergegeven. De bouw van het totale complex zal van start gaan indien 3 van de 5 units (60%) verkocht zijn. Verwacht wordt dat de oplevering eind 2016 / begin 2017 zal plaatsvinden.

OMZETBELASTING

Het betreft hier een prijs vrij op naam prijs excl. BTW. Ingeval koper de BTW niet kan verrekenen zal de koopsom in overleg met de koper worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor een met BTW belaste verkoop.

VOORBEHOUD

Mogelijke aankooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de opdrachtgever c.q. eigenaar van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebracht aanbiedingen geheel vrijblijvend.